เกี่ยวกับเรา

เมื่อโลกของความสวยงามผสมผสานกับเทคโนโลยี บวกความสามารถที่หลากหลาย นำมาซึ่งแนวคิดของ เอ็มทีดับบลิว เอเชีย ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด มิสทัวริซึ่มเวิลด์เอเชีย ได้สร้างแพลตฟอร์มที่ ผนวกกับการเป็นทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำ 77 จังหวัด เข้ากับโลกออนไลน์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ การท่องเที่ยวและชุมชนในรูปแบบต่างๆ

วันนี้ เอ็มทีดับบลิวเอเชียและพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำมากมาย พร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมกัน

About us

The world of beauty embraces technology combined with a variety of abilities brought up the concept of MTW ASIA, the copyright holder of Miss Tourism World Asia, has built platform that combines tourism and sports ambassadors in 77 provinces with the online world and technology. MTW has important goals to help promote, develop, and upgrade tourism and communities.

MTW Asia and many leading business partners are ready to drive movement forward together.